Hưởng ứng hoạt động chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam  (22/12/1944, 22/12/2020).