BCH Chi đoàn trường Tiểu học Liên Minh long trọng tổ chức kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. .